Aula multiusos

Información xeral

Neste espazo realízanse multitude de actividades sen ubicación fixa de cadeiras, podendo aumentar ou disminuir a distancia entre elas según o evento. 

Ao ser un espazo diáfono de máis de 30m2, poden realizarse multitude de exposicións, dende cadros, fotografías ata pezas de cerámica ou outros útiles. 

Tamén teñen lugar obradoiros ou talleres para todos os públicos.

Concello do Valadouro
Feira Nova N°1

27770 Ferreira do Valadouro

Lugo (Galicia)

info@valadouro.org
982 574 000
982 574 036
982 574 155