Sesión Plenaria Ordinaria 24-05-2023

Sesión Plenaria Ordinaria 24-05-2023

Sesión Plenaria Ordinaria (24-05-2023) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación borrador da acta sesión anterior. 2.- Aprobación da proposta da alcaldía sobre os modelos de declaración de bens e patrimonio e de incompatibilidades para os membros da corporación. 3.-...
Sesión Plenaria Ordinaria 24-05-2023

Sesión Plenaria Ordinaria 02-03-2023

Sesión Plenaria Ordinaria (02-03-2023) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación borrador da acta sesión anterior. 2.- Proposta de Alcadía para a contratación de personal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2023-2024 e...
Sesión Plenaria Ordinaria 24-05-2023

Sesión Plenaria Ordinaria 12-01-2023

Sesión Plenaria Ordinaria (12-01-2023) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación da urxencia da sesión plenaria. 2.- Ritificación polo pleno da corporación do acordo da Xunta de Goberno local de data 09-01-2023. 3.- Dación de ontas das resolucións de Alcaldía. 4.-...
Sesión Plenaria Ordinaria 24-05-2023

Sesión Plenaria Ordinaria 03-11-2022

Sesión Plenaria Ordinaria (03-11-2022) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación da urxencia da sesión plenaria. 2.- Aprobación da moción presentada polo Grupo Municipal PSdeG-PSOE sobre problemática vivida polas traballadoras do consorcio Galego de Servizos de...
Sesión Plenaria Ordinaria 24-05-2023

Sesión Plenaria Extraordinaria 28-10-2022

Sesión Plenaria Extraordinaria (28-10-2022) ás 14:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación da urxencia da sesión plenaria. 2.- Aprobación da acta da sesión anterior. 3.- Aprobación modificación orzamentaria 1/2022. Modalidad suplemento de credito. 4.- Aprobación...
Sesión Plenaria Ordinaria 24-05-2023

Sesión Plenaria Ordinaria 01-09-2022

Sesión Plenaria Ordinaria (01-09-2022) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación acta sesión anterior. 2.- Aprobación da elección do calendario de Festivos Locais para o ano 2023. 3.- Aprobación da adhesión á Rede de Cidades Saudables. 4.- Aprobación conta xeral...