Sesión Plenaria Ordinaria 05-07-2021

Sesión Plenaria Ordinaria 05-07-2021

Sesión Plenaria Ordinaria (26-04-2021) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior. 2.- Investigación de oficio da situación do camiño 9008 do polígono 55 do Concello do Valadouro. 3.- Proposta da Concellería delegada de cultura,...
Sesión Plenaria Ordinaria 05-07-2021

Sesión Plenaria Ordinaria 26-04-2021 (Telemática)

Sesión Plenaria Extraordinaria (26-04-2021) ás 20:00 horas. (Telemática) Orde do día: 1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior. 2.- Solicitude de subvención para proxecto anual dos servizos sociais comunitarios municipais do Concello do Valadouro. Exercicio 2021. 3.-...
Sesión Plenaria Ordinaria 05-07-2021

Sesión Plenaria Ordinaria 04-03-2021 (Telemática)

Sesión Plenaria Ordinaria (04-03-2021) ás 20:00 horas. (Telemática) Orde do día: 1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior. 2.- Aprobación do plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais do Concello do Valadouro. 3.- Moción presentada polo...
Sesión Plenaria Ordinaria 05-07-2021

Sesión Plenaria Ordinaria 20-01-2021 (Telemática)

Sesión Plenaria Ordinaria (20-01-2021) ás 20:00 horas. (Telemática) Orde do día: 1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior. 2.- Dación de contas decretos da Alcaldía. 3.- Esplicacións da Concelleira de Cultura sobre preguntas da sesión de data 05/11/2020. 4.- Rogos e...