Sesión Plenaria Ordinaria 01-09-2022

Sesión Plenaria Ordinaria 01-09-2022

Sesión Plenaria Ordinaria (01-09-2022) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación acta sesión anterior. 2.- Aprobación da elección do calendario de Festivos Locais para o ano 2023. 3.- Aprobación da adhesión á Rede de Cidades Saudables. 4.- Aprobación conta xeral...
Sesión Plenaria Ordinaria 01-09-2022

Sesión Plenaria Ordinaria 07-07-2022

Sesión Plenaria Ordinaria (07-07-2022) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación acta sesión anterior. 2.- Proposta da Alcaldía sobre desafectación camiño 9009, polígono 9: “Camiño do Pozo Mouro”. 3.- Resposta da Alcaldía a cuestións sobre o polígono...
Sesión Plenaria Ordinaria 01-09-2022

Sesión Plenaria Ordinaria 05-05-2022

Sesión Plenaria Ordinaria (05-05-2022) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación acta sesión anterior. 2.- Aprobación, se procede, do alzamento da suspesión dos prazos recollidos na ordenanza reguladora da ocupación pública con instalacións desmontables dos...
Sesión Plenaria Ordinaria 01-09-2022

Sesión Plenaria Extraordinaria 13-04-2022

Sesión Plenaria Extraordinaria (13-04-2022) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación da urxencia da sesión.2.- Aprobación dos borradores das actas das sesións anteriores.3.- Aprobación da prórroga do contrato de servizos deportivos, tempo libre e lecer dos...
Sesión Plenaria Ordinaria 01-09-2022

Sesión Plenaria Extraordinaria 06-04-2022

Sesión Plenaria Extraordinaria (06-04-2022) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación da proposta de convenio marco para a encomenda de xestión do obradoiro de emprego: “Terras do Ouro 2022” integrado polos Concellos de Alfoz, Foz e o Valadouro ao...
Sesión Plenaria Ordinaria 01-09-2022

Sesión Plenaria Ordinaria 03-03-2022

Sesión Plenaria Ordinaria (03-03-2022) ás 20:00 horas. Orde do día: Orde do día: 1.- Aprobación dos borradores das actas dal sesións anteriores. 2.- Aprobación do acordo do concello da continuación da xestión da EDAR Alfoz-Valadouro por parte da entidade pública Augas...