Sesión Plenaria Extraordinaria (26/07/2023)

Sesión Plenaria Extraordinaria (26/07/2023)

Orde do día Sesión Plenaria Extraordinaria Urxente (26/07/2023 20:25) 1.- Asunto Número Un e Único: Xestión Futura EDAR Alfoz-O Valadouro. Orde do día Sesión Plenaria Extraordinaria (26/07/2023 20:30) 1.- Aprobación borrador Acta da Sesión Anterior. 2.- Dación de...
Sesión Plenaria Extraordinaria 01-06-2023

Sesión Plenaria Extraordinaria 01-06-2023

Sesión Plenaria Extraordinaria (01-06-2023) ás 14:30 horas. Orde do día: 1.- Aprobación borradores das actas sesión anteriores.2.- Proposta de alcaldía sobre aprobación de convenio, encomenda de xestión e memoria relativa referida ao obradoiro de emprego....
Sesión Plenaria Extraordinaria 01-06-2023

Sesión Plenaria Ordinaria 24-05-2023

Sesión Plenaria Ordinaria (24-05-2023) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación borrador da acta sesión anterior. 2.- Aprobación da proposta da alcaldía sobre os modelos de declaración de bens e patrimonio e de incompatibilidades para os membros da corporación. 3.-...
Sesión Plenaria Extraordinaria 01-06-2023

Sesión Plenaria Ordinaria 02-03-2023

Sesión Plenaria Ordinaria (02-03-2023) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación borrador da acta sesión anterior. 2.- Proposta de Alcadía para a contratación de personal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2023-2024 e...
Sesión Plenaria Extraordinaria 01-06-2023

Sesión Plenaria Ordinaria 12-01-2023

Sesión Plenaria Ordinaria (12-01-2023) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación da urxencia da sesión plenaria. 2.- Ritificación polo pleno da corporación do acordo da Xunta de Goberno local de data 09-01-2023. 3.- Dación de ontas das resolucións de Alcaldía. 4.-...
Sesión Plenaria Extraordinaria 01-06-2023

Sesión Plenaria Ordinaria 03-11-2022

Sesión Plenaria Ordinaria (03-11-2022) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación da urxencia da sesión plenaria. 2.- Aprobación da moción presentada polo Grupo Municipal PSdeG-PSOE sobre problemática vivida polas traballadoras do consorcio Galego de Servizos de...