Sesión Plenaria Extraordinaria 30-03-2021 (Telemática)

Sesión Plenaria Ordinaria 04-03-2021 (Telemática)

Sesión Plenaria Ordinaria (04-03-2021) ás 20:00 horas. (Telemática) Orde do día: 1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior. 2.- Aprobación do plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais do Concello do Valadouro. 3.- Moción presentada polo...
Sesión Plenaria Extraordinaria 30-03-2021 (Telemática)

Sesión Plenaria Ordinaria 20-01-2021 (Telemática)

Sesión Plenaria Ordinaria (20-01-2021) ás 20:00 horas. (Telemática) Orde do día: 1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior. 2.- Dación de contas decretos da Alcaldía. 3.- Esplicacións da Concelleira de Cultura sobre preguntas da sesión de data 05/11/2020. 4.- Rogos e...
Sesión Plenaria Extraordinaria 30-03-2021 (Telemática)

Sesión Plenaria Ordinaria 05-11-2020 (Telemática)

Sesión Plenaria Ordinaria (05-11-2020) ás 20:00 horas. (Telemática) Orde do día: 1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior.2.- Aprobación da conta xeral relativa ao exercicio 2019.3.- Aprobación do convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e...