Salón de actos

Información xeral

O salón de actos conta cun patio de butacas con capacidade para 154 persoas. Aquí teñen lugar diversos actos como teatro, charlas, reunións, ensaios, concertos, presentacións de libros… Son asiduos fundamentais, por exemplo, a Semana de Teatro e a Cabalgata de Reis.

Ademáis conta cos servizos habituais para un salón destas características e dispón de camerinos na mesma planta con acceso directo dende o lateral do escenario. Está completamente equipado para os espectáculos con iluminación RGBw, pantalla de 6×4, microfonía e megafonía. 

As instalacións utilízanse principalmente para actos propios e cédense tamén a outras institucións e colectivos.

Concello do Valadouro
Feira Nova N°1

27770 Ferreira do Valadouro

Lugo (Galicia)

info@valadouro.org
982 574 000
982 574 036
982 574 155