O vindeiro 21 de maio (sábado), terá lugar o “FESTIVAL DA TERCEIRA IDADE”, para todas aquelas persoas que teñan máis de 65 anos ou sexan pensionistas, e poderán ir acompañadas dos seus cónxuxes.

As persoas interesadas en participar en dito evento deberán inscribirse nas Oficinas Munipais dende o día 04 de maio ata o día 18 de maio.