Plan de acción para o clima e a enerxía sostible (PACES)

Plan de acción para o clima e a enerxía sostible (PACES)

O pleno do Concello do Valadouro aproba por unanimidade o Plan de Acción para o clima e a enerxía sostible, un documento que pretende deseñar os instrumentos e liñas de actuación para lograr a redución de emisións de CO2 polo menos nun 40% para o ano 2030. É un dos...
Curso de iniciación o mundo dos fungos

Curso de iniciación o mundo dos fungos

O vindeiro domingo 17 de outubro tes a oportunidade de iniciarche no mundo dos cogomelos. De 9:30 a 13:30 horas terás unha clase teórico – practica na escola de agricultura ecolóxica do Valadouro. Para inscribirche debes chamar ao 982574000 en horario de 9 a 14 horas,...
Control de Colonias Felinas

Control de Colonias Felinas

A Asociación Protectora de Animais  Valadouro – Alfoz colabora por segundo ano co Concello do Valadouro no control e esterilización das colonias felinas da vila. Segundo a Lei de Protección Animal de Galicia, (Lei 4/2017 do 3 de outubro), esta prohibido...
Exposición itinerante do Proxecto Life In Common Land

Exposición itinerante do Proxecto Life In Common Land

Entre o 28 de xullo e o 13 de agosto a Casa da Cultura do Valadouro acollerá a exposición itinerante do Proxecto Life in Common Land, unha iniciativa de carácter demostrativo e colaborativo centrado na conservación dos hábitats de turbeira e matorrais húmidos...
Trampeo Velutina 2021

Trampeo Velutina 2021

O Concello do Valadouro empeza por cuarto ano consecutivo o trampeo de velutina. Nesta primavera de 2021 o Concello instalara máis de 1500 trampas repartidas en 6 quincenas, cubrindo toda a extensión do municipio e potenciando as zonas onde mais niños se detectaron...
Alegaciones Presentadas por el Concello de O Valadouro al proyecto de Orden Ministerial por la que se modifica el anexo de RD 139/2011, de  4 de febrero para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo español de especies amenazadas.

Alegaciones Presentadas por el Concello de O Valadouro al proyecto de Orden Ministerial por la que se modifica el anexo de RD 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo español de especies amenazadas.

REUNIDOS LOS ALCALDES/-AS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ABADÍN, ALFOZ, CERVO, MURAS, OUROL, O VALADOURO, VIVEIRO, XERMADE E XOVE, SITUADOS EN A SERRA DO XISTRAL, PROVINCIA DE LUGO. En relación al PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO DE REAL DECRETO...