Convenio interadministrativo de Cooperación entre a Deputación Provincial de Lugo e o concello do Valadouro para cooperar no financiamento de «EXECUCIÓN DE GRADERÍO NO CAMPO DE FÚTBOL INFANTIL DE FERREIRA DO VALADOURO» ANUALIDADES 2022-2023 co desglose das seguintes achegas económicas.

ANUALIDADEIMPORTE ACHEGA DEPUTACIÓNIMPORTE ACHEGA CONCELLOTOTAL
202250.000,00 €2.500,00 €52.500,00 €
2023 35.554,27 €2.003,00 €37.557,27 €
TOTAL85.554,27 €4.503,00 €90.057,27 €