O Concello do Valadouro selecciona 4 operarios como persoal laboral temporal para o servizo de vías e obras.

Os contratos están financiados polo programa de Fomento do Emprego 2021 da Deputación de Lugo.

O prazo de presentación de solicitudes termina o mércores 24 de novembro.


BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE 1 OPERARIO/A CONDUCTOR PARA O MANEXO DE MAQUINARIA E VEHÍCULOS PESADOS MUNICIPAIS AO ABEIRO DO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2021– PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO.


BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE 1 OPERARIO/A CONDUCTOR PARA O MANEXO DE MAQUINARIA E VEHÍCULOS MUNICIPAIS AO ABEIRO DO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2021– PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO.


BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE 2 OPERARIOS/AS (OFICIAIS DE 1ª) PARA O SERVIZO DE VÍAS E OBRAS AO ABEIRO DO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2021– PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO.