CONSULTA DE CENSO ELECTORAL

Segundo o REAL DECRETO 363/2024 de 9 DE ABRIL 2024 CONVÓCANSE ELECCIÓNS DE DIPUTADOS E DIPUTADAS AO PARLAMENTO EUROPEO na data 9 DE XUÑO DE 2024.

E, en cumprimento do disposto no artigo 39.2 da Lei Orgánica 5/1985 do Réxime Electoral Xeral poderá CONSULTARSE O CENSO ELECTORAL  nas seguintes datas:

22 a 29 de abril (ambos inclusive) de 2024

para que os interesados poidan consultalas e presentar as reclamacións que consideren oportunas.