CORPORACIÓN MUNICIPAL

P.S.G P.S.O.E

Alcalde
D. Edmundo Maseda Maseda

Dª. Josefina Geada Losada.

D. Iago Fernández Pena.

Dª María Mon Geada.

P.P.

D. José Manuel Lamela Piñeiro.

Dª. Ana Isabel Rubal Balseiro.

Dª Irene Gómez Lombardero.

D. Juan José García Pedreira.

B.N.G

D. Eduardo Chao González.

D. Eliseo Teijerio Orol.

UDIVAL

Dª. Mª José Fernández Díaz.

Concello do Valadouro
Feira Nova N°1

27770 Ferreira do Valadouro – Lugo (Galicia)

info@valadouro.org
982 574 000
982 574 036
982 574 155