CORPORACIÓN MUNICIPAL

UDIVAL

ALCALDESA

Dª. Mª José Fernández Díaz.

P.S.G P.S.O.E

Dª. María Xosé Barreira Goás

D. Alejandro Fernández Reigosa

B.N.G

D. Eduardo Chao González.

D. Eliseo Teijerio Orol.

P.P.

D. José Manuel Lamela Piñeiro.

D. Senén Alfonso Castro Lorenzo.

Dª Lorena Díaz Pita.

D. Ana Isabel Rubal Balseiro.

Concello do Valadouro
Feira Nova N°1

27770 Ferreira do Valadouro – Lugo (Galicia)

info@valadouro.org
982 574 000
982 574 036
982 574 155