Unha vez comezadas as actuacións descritas no Plan de Actuacións de loita contras as enfermidades do castiñeiro no 2020, o novo modelo así como o Plan de actuacións, poden descargarse nos seguintes enlaces da consellería do Medio Rural:

A solicitude poderá presentarse nos lugares habituais (xefaturas territoriais da Consellería do Medio Rural, servizos provinciais de Montes, oficinas dos distritos forestais, oficinas agrarias comarcais) dende os Servizos Xerais do Concello de O Valadouro.