Realizouse un Convenio Interadministrativo de Cooperación entre a Deputación de Lugo e O Concello do Valadouro para a execución de varios fins comúns:

  • Adquisición de bombas de recirculación de auga para piscina municipal.
  • Adecuación de inmoble para uso de Centro de Día.
  • Elaboración de Proxecto de construcción de vivendas na localidade de Ferreira de Valadouro.

Dito convenio asinouse o 5 de novembro de 2020, co seguinte desglose:

INVESTIMENTOACHEGA DPUTACIÓNACHEGA CONCELLO
ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AUGA PARA A PISCINA MUNICIPAL13.993,24€
ACONDICIONAMENTO E EQUIPACIÓN DE INMOBLE PARA CENTRO DE DÍA, INCLUÍDOS HONORARIOS56.895,00€3.000,00€
REDACCIÓN PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE EDIFICIO PARA VIVENDAS DE PRTECCIÓN OFICIAL43.000,00€
SUB-TOTAL113.888,24€3.000,00€
TOTAL116.888,24€