Do 5 o 9 de setembro, O Valadouro contará cunha oferta cultural para todos os públicos.

Cinema,  teatro e concertos dunha forma distinta ao habitual lembraran as Patronais, todas as actividades organizadas polo Concello do Valadouro cumprirán con todas as medidas recomendadas de hixiene e saúde establecidas por mor da pandemia de COVID-19.

Así mesmo pedimos que fóra das zonas delimitadas para as actividades, síganse estritamente as medidas de prevención en vigor.