Publicadas as bases para o reparto dos 30 composteiros entregados por SOGAMA, ditos composteiros constituen unha cesión da empresa publica que ten por obxectivo estender as prácticas de autocompostaxe a distintas vivendas unifamiliares do municipio de cara a lograr unha xestión máis sostible do lixo.

As solicitudes poderán presentarse no Concello de O Valadouro ou na sede electrónica do 12 de xuño o 23 xullo de marzo, ditas solicitudes rexeranse polas seguintes bases.

Guia para o correcto funcionamento dun composteiro.