Está a realizarse a repartición de contedores para ampliar a recollida selectiva de lixo a distintas zonas do Concello.

A repartición írase realizando paulatinamente ata completar o 100% de todos os núcleos de poboación.

Durante as datas de nadal dentro dunha campaña de sensibilización enviouse información dos residuos que se depositan en cada contedor a todos os domicilios.

As nosas accións diarias e os nosos hábitos de consumo son moi importantes, todos somos responsables á hora de coidar o medio ambiente. A regra das 3 erres: reducindo, reutilizando e reciclando, podemos lograr un mundo máis sostible xa que estaremos a axudar ao medio ambiente.

SEPARA BEN PARA RECLICAR MELLOR