O Programa de Extensión da Banda Ancha de Nova Xeración ( PEBA- NGA) está xestionado polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital a través da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais e conta con financiamento do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

As axudas públicas do Programa  PEBA- NGA van destinadas a apoiar o esforzo investidor dos operadores privados, co obxectivo de estender o despregamento das redes de banda ancha de moi alta velocidade (máis de 100  Mbps) ás zonas máis rurais e de menor densidade de poboación, onde existe un fallo de mercado, sendo por tanto este programa un instrumento crave para pechar a fenda dixital xeográfica, facer fronte ao reto demográfico e construír unha sociedade máis inclusiva.

De 2013 a 2019 as axudas dirixíronse exclusivamente ás zonas que carecían de cobertura  NGA e de plans para a súa dotación nun prazo de 3 anos (zonas brancas  NGA). A partir de 2020, as axudas dirixiranse tamén ás zonas que teñan unha cobertura  NGA deficiente, entendida como a proporcionada ou prevista por un só operador (zonas grises  NGA) a velocidade inferior aos 100  Mbps.

Coas axudas concedidas ata 2019 e unha vez finalicen os proxectos con axudas concedidas nas últimas convocatorias, a cobertura de acceso a banda ancha de máis de 100  Mbps situarase por encima do 91% da cidadanía.

Núcleos beneficiados en O Valadouro:

 • AMARELA (A)
 • ZARAGOZA
 • CASÁS (OS)
 • ESCOURIDO
 • PEREIROS
 • PRADIA
 • PENA (A)
 • CAZCALLEIRA (A)
 • SOLLOSO (O)
 • REXEDOIRA (A)
 • GRANDA (A)
 • VILARES
 • PENA (A)
 • MUXUEIRA (A)
 • LARANXEIRAS (AS)
 • PAZO (O)
 • TRASMIL
 • ALBARES
 • BERMÚN
 • CABANELA (A)
 • CENDEMIL
 • SUAIGREXA
 • VILARAO (O)
 • ARNELA (A)