Dando cumprimento ao recollido no Decreto 142/2012 de 14 de xuño polo que se establecen as normas de identificación e ordenación zoosanitaria dos animais equinos en Galicia.

? Ponse en Público Coñecemento

Que na parroquia de Budián foi atopado un Burro en estado de abandono, o mesmo permanecerá durante 6 días na Gandería Balseiro no Lugar de Escourido.

Transcurrido o prazo indicado sen que se persone o dono do animal procederase a Subasta Pública nos termos que se anunciarán polo Concello.