Están a realizarse as obras de mellora do camiño de Taranco na parroquia de Frexulfe, cun presuposto de 64.856€ enmarcado no Plan Único 2020 da Deputación de Lugo.

Realizaranse os seguintes traballos, nunha lonxitude de 1875m:

  • Limpeza e perfilado de cunetas.
  • Refino e planeo da caixa do camiño.
  • Pedraplén en socavóns e zonas mal drenadas.
  • Base granular de zahorra artificial, extendida e perfilada con motoniveladora e compactada ata a densidade máxima esixida do 100%.