Sesión Plenaria Extraordinaria (01-06-2023) ás 14:30 horas.

Orde do día:


1.- Aprobación borradores das actas sesión anteriores.
2.- Proposta de alcaldía sobre aprobación de convenio, encomenda de xestión e memoria relativa referida ao obradoiro de emprego. “Terras do Ouro 2023”.
3.- Aprobación da moción do Grupo Municipal popular para que o concello de O Valadouro inicie os trámites e xestións para a declaración do Mercado Tradicional de Primavera como Festa de Interese Turístico Galego.