Sesión Plenaria Extraordinaria (02-06-2020) ás 20:30 horas. (Telemática)

Orde do día:

1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior.
2.- Aprobación modificación orzamentaria 1/2020. Suplemento de Crédito.
3.- Aprobación Programa Axudas Activa Valadouro. 4.- Aprobación bases da convocatoria axudas o pago de suministro eléctrico os fogares.
5.- Aprobación da Concesión de Subvencións as Asociacións Veciñais.
6.- Aprobación Suspensión temporal ordenanzas fiscais reguladoras de determinadas taxas para empresarios Autónomos do Municipio.
7.- Aprobación Suspensión temporal ordenanza fiscal ocupación dominio público para o establecemento do mercado semanal.
8.- Aprobación complemento específico salario operario municipal Manuel Novo Perez.
9.- Anulación do acordo de adxudicación do contrato de servizos de actividades extraescolares, tempo libre e lecer adoptado en sesión de pleno de data 21-05-2020.
10.- Adxudicación do contrato de servizos de actividades extraescolares, tempo libre e lecer dos concellos de Alfoz e O Valadouro.