Orde do día:

  • 1 Aprobación borrador acta sesión anterior.
  • 2 Debate e votación da Moción Presentada polo grupo municipal do Partido Popular sobre o cuartel da Garda Civil en O Valadouro.
  • 3 Aprobación recoñecemento extraxudicial de créditos.
  • 4 Debate e Votación da Moción Presentada polo grupo municipal socialista sobre a sanidade.
  • 5 Dación de contas da resolución da alcaldía de cambio de representante na mancomunidade da Mariña Luguesa.