Sesión Plenaria Extraordinaria (06-04-2022) ás 20:00 horas.

Orde do día:

1.- Aprobación da proposta de convenio marco para a encomenda de xestión do obradoiro de emprego: “Terras do Ouro 2022” integrado polos Concellos de Alfoz, Foz e o Valadouro ao Concello de Foz.
2.- Proposta da Alcaldía solicitude de subvención para o “Programa de apoio aos centros de información a muller” ao abeiro da resolución de 7 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral de igualdade.