Sesión Plenaria Extraordinaria (13-04-2022) ás 20:00 horas.

Orde do día:

1.- Aprobación da urxencia da sesión.
2.- Aprobación dos borradores das actas das sesións anteriores.
3.- Aprobación da prórroga do contrato de servizos deportivos, tempo libre e lecer dos Concellos de O Valadouro e Alfoz.
4.- Aprobación da conformidade co proxecto de obra. “Implantación de sistemas de control e monitoraxe enerxética da EDAR de Alfoz-Valadouro.
5.- Aprobación proposta de cesión da pista de andadura do Concello do Valadouro a Asociación “Cabaleiros do Ouro”.