Sesión Plenaria Extraordinaria (14-10-2021) ás 20:00 horas.

Orde do día:

Orde do día:

1.- Aprobación acta sesión anterior.
2.- Proposta da Alcadía para a aprobación da encomenda de xestión no Concello de Alfoz para a licitación conxunta do contrato de servizo de axuda no fogar na modalidade dependencia.
3.- Proposta da alcaldía para aprobación do acordo de disolución da mancomunidade de municipios Rio Ouro.
4.- Proposta da Alcaldía para a aprobación do réxime de adicación exclusiva para a Alcaldía.