Sesión Plenaria Extraordinaria (15-06-2020) ás 20:30 horas. (Telemática)

Orde do día:

1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior.
2.- Celebración do sorteo para a elección dos membros das mesas electorais. Eleccións ao Parlamento Galego 12.07.2020.
3.- Aprobación Aprobación do convenio interadministrativo entre a Deputación de Lugo e o Concello de O Valadouro para a financiación e contratación conxunta: Subministración de desfibriladores do Programa Lugo Provincia Cardiosaludable.
4.- Moción presentada polo grupo político BNG.