Orde do día:

  • 1 Aprobación, se procede, da urxencia da sesión.
  • 2 Aprobación, da acta da sesión anterior.
  • 3 Aprobación, de pregos e do inicio da contratación do servizo de actividades extraescolares, tempo libre e lecer.
  • 4 Aprobación, proposta da Alcaldía para solicitude de subvención para o programa de apoio aos centros de información á muller, en virtude do convenio marco asinado co Concello de Burela.
  • 5 Aprobación do convenio de colaboración entre os concellos de Alfoz, Cervo e O Valadouro para a solicitude conxunta de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral.
  • 6 Aprobación, proxecto e proposta de colaboración entre os concellos de Alfoz, Foz e o Valadouro para a solicitude do obradoiro de emprego Terras do Ouro 2020.