Sesión Plenaria Extraordinaria (21-05-2020) ás 20:00 horas. (Telemática)

Orde do día:

1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior.
2.- Aprobación convenio xestión estación depuradora Augas Residuais Alfoz-Valadouro.
3.- Aprobación modificación convenio Alfoz-Valadouro-Foz.
4.- Aprobación adxudicación contrato Servizos Actividades Extraescolares, Tempo Libre e Lecer.
5.- Aprobación Suplemento de Crédito.
6.- Aprobación Programa Axudas Activa Valadouro.
7.- Aprobación Suspensión temporal ordenanzas fiscais reguladoras de determinadas taxas para empresarios Autónomos do Municipio.
8.- Aprobación Suspensión temporal ordenanza fiscal ocupación dominio público para o establecemento do mercado semanal.
9.- Aprobación da Concesión de Subvencións as Asociacións Veciñais.