Sesión Plenaria Extraordinaria (22-02-2021) ás 20:00 horas. (Telemática)

Orde do día:

1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior.

2.- Aprobación da proposta de Alcaldía de convenio de colaboración entre os Concellos de Alfoz, O Valadouro e Cervo para a solicitude da subvención para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2021.

3.- Aprobación da proposta de Alcaldía de convenio de colaboración para a encomenda de xestión do obradoiro de emprego: “Terras do Ouro 2021” dos Concellos de Foz, Alfoz e O Valadouro ao Concello de Foz.

4.- Aprobación da proposta de Alcaldía para acordo plenario para adhesión á iniciativa Europea “Pacto das Alcaldías para o Clima e a Enerxía”.