Sesión Plenaria Extraordinaria (28-10-2022) ás 14:00 horas.

Orde do día:

1.- Aprobación da urxencia da sesión plenaria.
2.- Aprobación da acta da sesión anterior.
3.- Aprobación modificación orzamentaria 1/2022. Modalidad suplemento de credito.
4.- Aprobación modificación orzamentaria 2/2022. Modalidad suplemento de credito.
5.- Aprobación modificación orzamentaria 3/2022. Modalidad suplemento de credito.
6.- Aprobación modificación orzamentaria 4/2022. Modalidad suplemento de credito.
7.- Aprobación modificación orzamentaria 5/2022. Modalidad suplemento de credito.
8.- Aprobación modificación orzamentaria 6/2022. Modalidad suplemento de credito.
9.- Aprobación modificación orzamentaria 7/2022. Modalidad suplemento de credito.
10.- Aprobación modificación orzamentaria 8/2022. Modalidad suplemento de credito.
11.- Aprobación modificación orzamentaria 9/2022. Modalidad suplemento de credito.
12.- Aprobación modificación orzamentaria 10/2022. Modalidad suplemento de credito.
13.- Aprobación modificación orzamentaria 11/2022. Modalidad suplemento de credito.
14.- Aprobación modificación orzamentaria 12/2022. Modalidad suplemento de credito.
15.- Aprobación modificación orzamentaria 13/2022. Modalidad suplemento de credito.