Sesión Plenaria Ordinaria (03-11-2022) ás 20:00 horas.

Orde do día:

1.- Aprobación da urxencia da sesión plenaria.
2.- Aprobación da moción presentada polo Grupo Municipal PSdeG-PSOE sobre problemática vivida polas traballadoras do consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
3.- Aprobación da moción presentada polo Grupo Municipal do BNG en defensa da frota pesqueira Galega fronte ao novo regulamento imposto pola Comisión Europea.
4.- Aprobación da moción presentada polo Grupo Municipal do BNG sobre a reivindicación do 25 de novembro e á necesidade de impulsar compromisos económicos e orzamentarios para garantir a atención á violencia machista no contexto de crise de prezos e de rearme do machismo.
5.- Aprobación modificación orzamentaria 1/2022. Modalidad suplemento de credito.
6.- Aprobación modificación orzamentaria 2/2022. Modalidad suplemento de credito.
7.- Aprobación modificación orzamentaria 3/2022. Modalidad suplemento de credito.
8.- Aprobación modificación orzamentaria 4/2022. Modalidad suplemento de credito.
9.- Aprobación modificación orzamentaria 5/2022. Modalidad suplemento de credito.
10.- Aprobación modificación orzamentaria 6/2022. Modalidad suplemento de credito.
11.- Aprobación modificación orzamentaria 7/2022. Modalidad suplemento de credito.
12.- Aprobación modificación orzamentaria 8/2022. Modalidad suplemento de credito.
13.- Aprobación modificación orzamentaria 9/2022. Modalidad suplemento de credito.
14.- Aprobación modificación orzamentaria 10/2022. Modalidad suplemento de credito.
15.- Aprobación modificación orzamentaria 11/2022. Modalidad suplemento de credito.
16.- Aprobación modificación orzamentaria 12/2022. Modalidad suplemento de credito.
17.- Aprobación modificación orzamentaria 13/2022. Modalidad suplemento de credito.
18.- Dación de contas das resolucións da Alcaldía.
19.- Rogos e preguntas.