Sesión Plenaria Extraordinaria (23-02-2022) ás 20:00 horas.

Orde do día:

1.- Información sobre a proxectada construción dunha central hidroeléctrica e a súa repercusión no municipio do Valadouro.