MADRUGADORES E OES 2022/2023 – ENQUISA

Coma nos últimos anos, o Concello de O Valadouro contará para o vindeiro curso 2022/2023 coprograma de Conciliación “Apertura do CEIP Fora do horario lectivo” para os alumnos que cursen osseus estudos no CEIP Santa María de O Valadouro, o cal se divide nos seguintes...