O Concello do Valadouro activa os seus equipos para loitar contra os incendios forestais.

  • Unha brigada forestal para loitar contra os incendios forestais e realizar tarefas de roza como prevención en 10 hectárias.
  • Un tractor desbrozador cun operario de apoio para realizar tarefas de prevención.

Estas accións están financiadas grazas a un convenio interadministrativo entre a Consellería do Medio Rural e o Concello do Valadoruo. Cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020.