Sesión Plenaria Ordinaria 14-02-2022

Sesión Plenaria Ordinaria 14-02-2022

Sesión Plenaria Extraordinaria (14-02-2022) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación borrador acta sesión anterior. 2.- Aprobación proposta para solicitude subvención para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no...
Sesión Plenaria Ordinaria 14-02-2022

Sesión Plenaria Ordinaria 13-01-2022

Sesión Plenaria Extraordinaria (13-01-2022) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación borrador acta sesión anterior. 2.- Aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos. 3.- Moción presentada pola concelleira non adscrita Dª Josefina Geada Losada...
Sesión Plenaria Ordinaria 14-02-2022

Sesión Plenaria Extraordinaria 16-12-2021

Sesión Plenaria Extraordinaria (16-12-2021) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación borrador acta sesión anterior. 2.- Aprobación proposta da Alcaldía sobre concesión de segunda prórroga á Asociación de Veciños de Moucide. 3.- Aprobación proposta de Alcaldía sobre...
Sesión Plenaria Ordinaria 14-02-2022

Sesión Plenaria Extraordinaria 30-11-2021

Sesión Plenaria Extraordinaria (30-11-2021) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación borrador acta sesión anterior. 2.- Dación de contas ao pleno da condición de Concelleira non adscrita de Dª Josefina Geada Losada. 3.- Aprobación da proposta de Alcaldía de...
Sesión Plenaria Ordinaria 14-02-2022

Sesión Plenaria Extraordinaria 23-11-2021

Sesión Plenaria Extraordinaria (23-11-2021) ás 20:00 horas. Orde do día: 1.- Aprobación borrador acta sesión anterior. 2.- Aprobación proposta da Concellería delegada de Medio Ambiente sobvbre o Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sostible (PACES). 3.- Aprobación da...
Sesión Plenaria Ordinaria 14-02-2022

Sesión Plenaria Ordinaria 04-11-2021

Sesión Plenaria Ordinaria (04-10-2021) ás 20:30 horas. Orde do día: 1.- Aprobación acta sesión anterior. 2.- Aprobación da modificación da plantilla de persoal do Concello do Valadouro. 3.- Aprobación da proposta de Alcaldía sobre concesión de prórroga a Asociación de...